Privacyverklaring

In de wet is er bepaald dat er strenger toezicht komt op de bescherming van persoonlijke gegevens.
Jij als cliënt gaat akkoord met deze verklaring bij het tot stand komen van een overeenkomst.
Je kunt de verklaring hieronder downloaden.